Privacy Verklaring

Studio Domingos garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van al onze leden.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Studio Domingos gegevens vast. Studio Domingos gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Wij verwerken de volgende gegevens bij het volgen van een cursus of een bootcamp: 

Inschrijving voor de les(sen) 

Naam

Geslacht

Geboortedatum

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Aanmeldingsdatum

Bankgegevens 

Persoonsgegevens

We houden de persoonsgegevens van iedereen die zich heeft ingeschreven bij Studio Domingos voor een (proef-)les of cursus bij. Daarnaast natuurlijk van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

We gebruiken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst om bijvoorbeeld: 

Contact met je opnemen. 

Je aanvraag voor of wijziging van een les en/of cursus beoordelen en regelen. 

Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Je incasso-opdrachten uitvoeren.

Je inschrijving bij een of meerdere lessen beheren en wijzigen.

Wij gebruiken persoonsgegevens enkel binnen Studio Domingos voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van een mail, factuur, incasso. In de les gebruikt de docent een presentielijst waarop jouw naam staat. We verstrekken nooit (ongevraagd) gegevens aan derden.

Studio Domingos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen onze geautoriseerde medewerker mag jouw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn

We bewaren gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van deze cursus en niet langer dan wettelijk is toegestaan. 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

De gegevens die wij gebruiken verkrijgen we via de door jou ingevulde formulieren. Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Gebruik van foto’s en video’s op social media en internet

In de lessen worden soms foto’s en video’s gemaakt voor publicatie. Wil je dit niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus je bezwaar kenbaar maken via: adminstratie@studiodomingos.nl

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar: administratie@studiodomingos.nl of bel ons op: 06-47039140 ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je jouw gegevens wilt wijzigen.